Forbrukslån
Forbrukslån

I september 2014 kom en ny undesøkelse fra TNS Gallup. Undersøkelsen har vakt en del bekymring, da den viser at nordmenn tar opp stadig mer og mer lån. De siste årene har det vært fokusert på de økonomiske problemene forbrukslån skaper for enkelte. Dessverre kom nå tallene som støtter dette. Bruk gjerne forbrukslån, men gjør det med fornuft.

Forbrukslån til bekymring

Undersøkelsen viser helt klart at den yngre garde ser ut til å være noe ukritisk i bruk av forbrukslån. Det hentydes også at pengene går mest til luksusting, eller unødvendige innkjøp. 3 av 10 i aldersgruppen 18-25 år har tatt opp lån på fire ganger årsinntekt, eller mer. Generelt i Norge anbefales maksimumslån til tre ganger inntekten. Å ha mye lån i denne alderen kan føre til problemer senere for å komme seg inn på lånemarkedet, til for eksempel bil eller hus. Her må kanskje den unge forbruker begynne å våkne litt.

Tallene en liten advarsel

Undersøkelsen viser også at det er forskjell mellom aldersgrupper. Gruppen 18-25 år er sammenlignet med aldersgruppen 26-39 år. Da viser det seg at i gruppen 18-25 år har 30% lån som er fire ganger over årsinntekt, mens i gruppen 26-39 år er dette tallet 18%. Dette er rimelig stor forskjell og en tankevekker. I gruppen 18-25 år har 11% har lån mindre enn 1 gang mer enn inntekt, 22% har lån 1 gang årsinntekt, 13% har lån over 5 ganger årsinntekt, 8% har lån 4 ganger årsinntekt og 34% har lån 2 ganger årsinntekt. Andelen med mye lån er altså rimelig stor, og bekymringsfullt. Da man vet at for mye i forbrukslån kan komme til å føre til økonomiske problemer over tid.