Forbrukslån
Forbrukslån

Det er mange som tester vilkårene og betingelsene for forbrukslån mellom de store aktørene på markedet. Noen som går igjen er en veldig høy rente. Renten er igjen det långiveren skal tjene penger på, og den avgjøres blant annet av risikoen.

Hva risiko er

Mange låntakere i dag setter seg ikke nok inn i hva det betyr å ta opp et forbrukslån, og bare anser det som en mulighet for å få opplevd noe spennende eller betalt alle de forfallende regningene. Vel, det er mange som er interessert i å låne ut penger til forbruk, for på den måten kan de strekke armene bak hodet og slappe av. De tjener nå penger på å låne deg penger, og så lenge du betaler renter og avdrag, så tjener de penger.

Risikoen de løper er i prinsippet om du kan betale eller ikke, og derfor ser de på lønninger, formue, eiendeler også videre, for å se om de sitter i saksa om du ikke betaler. Men bankene og lånerne er likevel sikret på den måten at de kan ta pant eller berettige tvangsmulkt slik at låneren tilslutt betaler. Låneren har også sine sikkerhetsnett ved at en gjennom lov skal ha et minimum av midler for å overleve. Dermed kan ikke långiveren kreve inn mer penger enn den skyldige kan betale.

Det er altså denne risikoen som utlånerne legger på renten. Det som er tragisk er at dette rammer de aller fattigste som i mange situasjoner også får forbrukslån, selv om det de hadde trengt var hjelp til å håndtere sin private økonomi, i stedet for skyhøye renter som de fleste synes er uanstendige. Men det er slik dette markedet fungerer.

Kan du ta forbrukslån om du ikke eier noe

Det er fullt mulig å få forbrukslån, selv om man ikke eier noe av stor verdi eller har ektefelle som tjener store summer. Det man skal sørge for om man tenker på å ta opp et forbrukslån, er å sjekke noen enkelte ting først:

  • Hva vil låne koste deg per måned?
  • Vil dette gjøre at du får bedre eller dårligere råd?
  • Hvilken tilbakebetalingstid er det på lånet?
  • Hva er renten?
  • Hva koster det om du ikke klarer å betale?

Alle disse tingene er viktig for å si noe om situasjonen du har nå og hvilken situasjon du kommer i. Det betyr i praksis at du kan finne ut på forhånd om det er lurt eller ikke å ta opp forbrukslån.