Har du forbrukslån? Vurderer du å søke om et? Har du tenkt på hva som vil skje med lånet hvis livet plutselig tar en dramatisk vending? På papiret bryr ikke forbrukslånsbankene seg om at du blir permittert eller syk i en lang periode. De skal ha sitt uansett. Selv om den økonomiske situasjonen din endrer seg til det verre.

Men det finnes et lys inne i tunnelen. Med en betalingsforsikring står du bedre rustet til å håndtere det aller meste livet måtte finne på å sende i din retning.

Hva er en betalingsforsikring?

En betalingsforsikring er en sikkerhetsventil for deg som lånekunde. Skulle det skje dramatiske ting med livssituasjonen din, som gjør at det blir tyngre å håndtere et lån, vil en slik forsikring utløse en form for hjelp.

 • Forsikringen kan dekke en viss prosent av de månedlige innbetalingene over en periode.
 • Er du fortsatt syk, eller fortsatt uten arbeid, når perioden er over, kan forsikringen sørge for at lånet blir innfridd i sin helhet.
 • Ved tap av liv kan forsikringen sørge for at hele lånet, eller en større del av det, blir slettet.

De fleste norske forbrukslånsbankene tilbyr betalingsforsikringer med lånene sine. Det vanligste er at du kjøper dem når du bekrefter at du aksepterer et lån. Men du kan også bestille en etter at du har fått lånet.

Bare vær klar over dette: Hvordan forsikringen fungerer varierer mellom de ulike bankene. Husk å lese godt igjennom forsikringsvilkårene før du kjøper en.

Hva dekker forsikringen?

Igjen må vi understreke at det varierer hvordan de ulike bankene håndterer forsikringene sine. Men det finnes fellestrekk. Blant annet når det gjelder hva forsikringene dekker:

 • Langvarig sykdom – Det vanlige er at forsikringen utløses etter at låntakeren har vært sykemeldt i en viss periode.
 • Permitteringer eller arbeidsledighet – Gjelder når låntakeren har blitt ufrivillig permittert eller ufrivillig arbeidsledig.
 • Ved sykehusinnleggelse – Dette punktet gjelder som regel bare for selvstendig næringsdrivende.
 • Dødsfall – Her kan lånet innfris i sin helhet. Men det finnes også varianter som kun innfrir gjeld inntil et visst beløp.

Ikke dekning for alt

Det finnes en del unntak du bør være klar over. Ting, som kan ha en negativ innvirkning på privatøkonomien, men som allikevel ikke dekkes av en betalingsforsikring. Her er noen eksempler:

 • Skilsmisse elle samlivsbrudd.
 • Selvpåførte skader som gjør at man blir sykemeldt for en lengre periode.
 • Frivillig oppsigelse av egen jobb.

Hvor mye koster forsikringen?

En betalingsforsikring kan være gull verdt når livet gjør en brå vending. Den kan bidra til at man slipper å bekymre seg for økonomiske forpliktelser. For skulle det bli behov for en slik forsikring, er det ganske sikkert nok av andre ting som krever oppmerksomheten. Å bli frisk, for eksempel. Eller å finne en ny jobb.

Men alt har en pris.

Det vanlige er at du betaler en viss prosentandel av terminbeløpet som forsikringspremie. Det er forskjeller bankene imellom på andelens størrelse.

Hos Bank Norwegian, som et eksempel, koster forsikringen 5,9 % av terminbeløpet. Betaler du, for eksempel, 890,- i måneden på lånet, blir kostnaden for betalingsforsikringen litt over 50 kroner.

Hvem kan bestille?

De aller fleste, som har, eller som skal søke om forbrukslån, kan også kjøpe en betalingsforsikring. Medlåntakere, altså personer som deler ansvaret for lånet sammen med hovedsøker, kan i de fleste tilfeller også kjøpe forsikringen.

Så vil det være forskjellige kriterier mellom de ulike bankene når det gjelder hvilke krav som må innfris. Her er noen eksempler.

 • Den som kjøper forsikringen må være over en viss alder, for eksempel 18 år.
 • Noen banker krever også at det ikke skal foreligge kjente, livstruende skader eller sykdommer.
 • Forsikringstakeren må heller ikke kjenne til forestående permitteringer eller oppsigelser på arbeidsplassen.

Bør du kjøpe?

Alt koker ned til ett spørsmål: Bør du kjøpe en forsikring på lånet ditt? Svaret på dette har bare du. Men vi skal gi deg noe å tenke på mens du vurderer for og imot: Hvilke garantier har du for at livet ikke blir snudd på hodet i fremtiden?

Har du en del i lån, og ønsker å sove godt om nettene i visshet om at du blir hjulpet hvis noe skulle skje deg, er en betalingsforsikring en forholdsvis billig investering. Både for deg selv. Og, ikke minst, dem du har rundt deg.