Forbrukslån
Forbrukslån

Hva er egentlige gunstige forbrukslån? Tja, det er faktisk opp til den som leter. Hva som vil være gunstig for en er ikke alltid det for den andre. Blant annet renter settes individuelt, og kan derfor variere en god del for lånetakere. Til tross for ellers like forutsetninger kan man oppleve forskjeller, hos de som søker lån.

Gunstige forbrukslån

Gunstige forbrukslån er lån som koster minst totalt sett. Derfor skal man aldri sammenligne bare renter. Renteeksempler vil gi deg et inntrykk av hva lånet vil koste, men er ikke den fulle sannheten. Når man tar opp et forbrukslån vil renter spille inn sammen med nedbetalingstid. Derfor kan man faktisk oppleve, at et lån med en lav rente, totalt sett er mer kostbart enn et med høyere rente. Det er enkelte ting du kan gjøre for å sikre deg en god rente. Når du søker; ha minst mulig annen smågjeld/lån. Mye annen gjeld kan føre til en dårlig kredittsjekk, og derav en høyere rente.

Tips for gunstige forbrukslån

Mange banker har mulighet til å tilby deg gunstige forbrukslån. Det handler om å finne den rette banken, eller finansagenter. Er du ute etter et lavt lånebeløp kan Thorn være et alternativ. Her kan du låne fra kr 5 000 og opp til kr 50 000. Renteeksemplet viser en effektiv rente på 15,13% (lån kr 25 000, betalt på 5 år). Online24 kan tilby opptil kr 400 000 i fleksibelt forbrukslån. Her viser renteeksemplene en effektiv rente på 16,90% ved lån på kr 65 000 (nedbetalt over 5 år). Bankene vi nå har nevnt er kun ment som eksempler på hvor varierende gunstige lån kan være. Du bør selvsagt ta deg tiden å sjekke flere banker opp mot hverandre. Orker du ikke gjøre sammenligningen selv finner du mange finansagenter med gunstige forbrukslån.