Forbrukslån
Forbrukslån

Mange tar for gitt at selvangivelsen er riktig utfylt fra skatteetatens side. Da de skal ha fått tilsendt de samme opplysningene som du har. Dette bør en ikke ta for gitt. Det er din oppgave å se over at alt er kommet med, som for eksempel total inntekt, telefongodtgjørelser og forbrukslån.

Forbrukslån og selvangivelsen

I følge reglene om fratrekk på skatten for gjeldsrenter, gjelder dette også forbrukslån. Det vil si at du betaler mindre skatt på grunn av renter du har betalt forrige år. Du får ikke alle rentene i fratrekk, men du får for 27% av det som er betalt. I tillegg er det mulig å få fratrekk for omkostningene med å ta et lån, som for eksempel etableringsgebyret. Samtidig er det viktig å nevne at du faktisk også kan få fratrekk for renters rente og eventuelle forsinkelsesrenter. Husk bare at dette må ha vært betalt foregående år. Det er ingen fratrekk for renter som ikke er betalt, selv om forfallsdatoen er forrige år.

Sjekk selvangivelsen

Innen 31. januar skal både skatteetaten og du ha mottatt årsoppgaver for foregående år. Årsoppgavene kommer fra banken, jobben og forsikringsselskaper. Er du trygdet kommer årsoppgaven med årsinntekten din fra NAV. Selv om skatteetaten får alle opplysningene, og forhåndsutfyller selvangivelsen din, er det din oppgave å sjekke at alt er korrekt. Det vil si at du sjekker alle beløpene som er ført, samt at du fører på egne opplysninger om de mangler. Viser det seg at forbrukslån ikke er ført opp skal det føres i post 3.3.1, med eventuelle ekstraopplysninger i post 5.0.