Forbrukslån
Forbrukslån

Det har lenge være en kjensgjerning at rentenivået på bolig kan forhandles om. Rentesatsen på et boliglån kan variere også innenfor samme bank, til forskjellige kunder. Dette da rentesatsen settes etter flere faktorer i banken, ikke bare inntekten din. Avgjørende for rentene vil i tillegg være om du er en trofast kunde, har orden på privatøkonomien, andre løpende utgifter og lån. Visste du at det kan være mulig å prute på rentene på forbrukslånet i banken?

Forbrukslån og rentenivå

Utlånsrentene i Norge styres av Norges Bank gjennom styringsrenten. Styringsrenten er den renten bankene har fra Norges Bank. Dette er noe mer komplisert enn som så men enkelt sagt; styringsrenten setter rentenivå for bl.a. rentesats på forbrukslån. Dette betyr ikke at rentene på lån går automatisk ned om styringsrenten gjør det. Etter noen måneder er det derimot vanlig at bankene setter ned rentene noe, og visa versa om styringsrenten går opp. Dessverre er det ikke et krav om at banken, og utlånere, må sette ned i forhold til styringsrenten. Noen ganger velger de beholde renten som er, uavhengig av styringsrenten.

Det hender seg at renter på forbrukslån kan forhandles

Lån kan man ta i bank eller hos andre lånetilbydere, for eksempel på nett. Rentene er noe variable og vilkår er forskjellige fra selskap til selskap. Mange tenker automatisk på lånetilbydere på nett når de vurderer forbrukslån, men også banker har disse lånene. Det er i banken du ofte kan ha mulighet til å forhandle litt på rentesatsen. Dette kan la seg gjøre, om du er det banken beregner som en god og lojal kunde. Banken vil selvfølgelig også ta en kredittsjekk på deg, og sette rentesatsen etter en individuell vurdering, men er du lojal kunde har du et forhandlingskort.