Forbrukslån
Forbrukslån

Rapporten «Finansiell utviklingstrekk» er Finanstilsynets rapport og vurderinger over utviklingen, og hva de forventer kan komme til å skje. Samtidig som de vurderer hvilke konsekvenser internasjonal økonomi kan ha på Norges økonomiske utvikling. Dette kan få innvirkning på både boliglån og forbrukslån.

Internasjonale hovedtrekk

Finanstilsynet viser i sin rapport at utviklingen internasjonalt ikke har gått i den retningen en forventet for 2014. Land som en forventet økonomisk vekst fra har ikke hatt den forventede utviklingen. Europa er for tiden i en ustabil periode økonomisk sett (november 2014), og det kan rubelens fall være et sterkt signal på. I tillegg har oljeprisen sunket drastisk, hele 25% har prisen falt med. Hovedtrekk i den internasjonale økonomien vil over tid påvirke Norsk økonomi. Selv om den nå er sterk og arbeidsledigheten lav. Slår Finanstilsynets vurdering til vil man også merke dette på privatøkonomien, og da vil du som kunde med forbrukslån kanskje merke virkningen.

Norske hovedtrekk

Boligmarkedet er viet mye oppmerksomhet i årets rapport. Finanstilsynet er bekymret for den stadig økende prisstigningen. Boligkjøpere tar opp mer og mer av boligens pris i lån, og overstiger dermed også anbefalt øvre lånegrense i forhold til inntekt. Dette kan føre til at en kan få svikt i annen økonomisk virksomhet i Norge, da nordmenn må prioritere å betale lån og bruker mindre penger på andre ting. Bankene fikk også sitt i rapporten, da en del banker har vært noe slepphendte. Blant annet har andelen boliglån med avdragsfrihet økt, og det kan bli problematisk for boligeiere over tid. Rapporten er lite positiv på Norges vegne og Finanstilsynet sier det slik; «vær forberedt på et sjokk». Om spådommene slår til eller ikke vil tiden vise, men uansett er det også smart tenke seg om når en tar forbrukslån.