nye-relger-forbrukslan
nye-relger-forbrukslan

Norske kvinner og menn har mer enn 108 milliarder kroner i forbrukslån. Omtrent halvparten av dette er utestående gjeld på kredittkort. Finanstilsynet synes at vi har for mye i lån. Derfor foreslår det en ny forskrift som skal gjøre det tryggere for oss forbrukere å ta opp usikrede lån.

Det må sies at mange har et uproblematisk forhold til forbruksgjelden sin. Media har klart å etablere et inntrykk av at usikret gjeld er ensbetydende med at man bør melde seg på «Luksusfellen» først som sist. Men slik er det ikke. Mange har ikke mer i forbrukslån enn hva de kan håndtere uten anstrengelser.

Men det finnes dessverre historier av det motsatte slaget, også. Det er med andre ord en grunn til at Finanstilsynet ønsker å gjøre noe. Forslagene til nye regler for forbrukslån ble sendt ut på høring, høsten 2018. Under ser vi på hvert enkelt forslag og hvordan de vil påvirke deg hvis de blir vedtatt.

Låneregisteret kommer

Et av punktene i det nye forslaget inneholder blant annet denne setningen:

«Inntekts- og formuesforhold skal sjekkes mot likningsdata og gjeldsopplysninger skal sjekkes mot gjeldsregister.»

I dag må du allerede igjennom en grundig kredittsjekk når du søker om lån. Denne sjekken avdekker ganske mye om den økonomiske situasjonen din. Den forteller, for eksempel, hva du har av inntekter og hvor du er ansatt.

Men så langt har den ikke klart å gi nøyaktige opplysninger om hvor mye gjeld du har. Derfor har myndighetene gitt flere kredittvurderingsbyråer lov til å etablere egne gjeldsregistre. Her skal alle som har behov for det, få en oversikt over hvor mye gjeld hver enkelt av oss har.

Sagt på en annen måte: Med det nye gjeldsregisteret vil det bli vanskeligere å få nye lån hvis du allerede har mye gjeld fra før.

Tallet 5 er kjempeviktig

Både fremtidige renteøkninger, og den samlede gjelden din, skal tas med i vurderingen når en bank skal ta stilling til å låne deg penger. Dette er hva Finanstilsynet foreslår:

  1. Mennesker som ikke tåler en renteøkning på 5 %, skal ikke få lån.
  2. Den samlede gjelden kan ikke utgjøre mer enn 5 ganger årsinntekten.

I teorien kan du dermed låne 2,5 millioner kroner – alt i alt – hvis du tjener 500.000,- i året. Er dere to som søker om lån sammen, og hver av dere tjener en halv million i året, kan dere totalt få 5 millioner i lån. I alle fall i teorien.

For tilsynet vil også at bankene skal regne på om du eller dere takler en renteøkning på 5 prosent før de gir dere lån. Dette gjelder også forbrukslånsbankene. Og med det nye gjeldsregisteret vil denne oppgaven bli mye enklere.

Maks 5 år

Tidligere var det ikke umulig å få et forbrukslån med en nedbetalingstid på inntil 10 år. I enkelte tilfeller kunne du bruke enda lenger tid på å betale tilbake det du skyldte.

Med Finanstilsynets nye regelforslag, blir ikke dette mulig lenger. Tilsynet vil nemlig at forbrukslån ikke skal ha lenger løpetid enn 5 år.

I tillegg virker det som om tilsynet vil fleksible forbrukslån til livs. Noen utlånere, slik som Bank Norwegian, tilbyr forbrukslån som minner om rammelån. I stedet for å betale et fastsatt beløp hver måned i renter og avdrag, kan lånekundene i stor grad bestemme selv hvor mye de skal betale, utover et lite minimumsbeløp.

I tilsynets forslag til regler heter det:

«Låneavtalen skal inneholde krav om avdrag med utgangspunkt i lineær nedbetaling.»

Analytikere hevder at dette vil gjøre det umulig å tilby fleksible forbrukslån hvor kunden selv bestemmer hvor mye han eller hun skal betale i avdrag hver måned.

Gjelder også kredittkort

Flere av de nye reglene vil også omfatte kredittkort, hvis de blir vedtatt. Dette kommer på toppen av tilsynets eksisterende retningslinjer. Disse inkluderer blant annet en henstilling til bankene om å gjøre om kredittkortgjeld til et rent nedbetalingslån hvis kunden bare betaler minimumsbeløpet for lenge.

Men det finnes et unntak: Kredittkort med lav kredittramme.

Har du ikke kredittkort fra før, og søker om et kort med en lav kredittramme (inntil 25.000 kroner), skal banken eller kredittkortselskapet kunne behandle søknaden uten å ta hensyn til de nye reglene.

Tryggere gjeldshverdag

Enkelte vil synes at Finanstilsynets forslag til nye regler for forbrukslån er i strengeste laget. Men når sant skal sies, gagner det nye regelverket de fleste av oss. Reglene vil, hvis de blir vedtatt, sørge for at det å låne penger blir enda tryggere enn hva det er i dag.

Spesielt vil gjeldsregistrene gjøre det lettere for fagfolk å hjelpe oss med å finne ut hvor mye vi kan og bør ta opp i forbruksgjeld.