Forbrukslån
Forbrukslån

I 2008 undersøkte Finanstilsynet hvordan nordmenn betjener forbrukslånene sine, og disse studiene avslørte at det var svært mange personer som misligholdt lånene sine. I dag – seks år senere, viser tallene at nordmenn har blitt mye flinkere til å betale tilbake pengene de skylder. Dette er gode nyheter for forbrukerne, fordi det gjør at bankene føler seg tryggere på å tilby lån med gunstige betingelser.

Hvor flinke er vi blitt?

I 2008 viste Finanstilsynets undersøkelser at nordmenn misligholdt nesten 6,5 prosent av alle forbrukslånene som ble innvilget av de norske låneselskapene, og denne verdien er ganske høy hvis vi sammenligner oss selv med andre europeiske land på det aktuelle tidspunktet. Dette tallet sank derimot betraktelig i løpet av fire år, og ved inngangen til 2013 var det redusert til 4,7 prosent. I løpet av denne perioden var verdensøkonomien hardt rammet av finanskrisen, og dette kan ha hatt betydning for resultatene til Finanstilsynets studie. Denne utviklingen derimot forsetter å prege norske lånevaner i 2014, og nordmenn vil trolig bli bedre til å betjene lånene sine i årene som kommer – på tross av de hendelsene som skjer i verdensøkonomien.

Hva skjer når man ikke betaler tilbake pengene man skylder?

En sak vil raskt overføres til et inkassoselskap, dersom du ikke betaler tilbake pengene du skylder for forbrukslånet. Du vil også pålegges ekstra gebyrer og kostnader, både på grunn av strafferenter og fordi inkasso er en egen tjeneste som det koster penger å mobilisere – denne utgiften må du selv betale! Namsmannen vil til slutt blandes inn, dersom prosessen for lov til å utvikle seg. Han vil til slutt ilegge deg tvungen lønnstrekk. Dette er åpenbart en krevende og stressende livssituasjon, som enkelt kan unngås hvis du tar tak i problemene tidlig i forløpet.