Forbrukslån
Forbrukslån

Det er mange krav som skal innfris ved søknad om forbrukslån. Dette kan være mer utfordrende for noen, for eksempel når det gjelder krav om inntekt. Uavhengig av situasjon, kan du vurdere å søke sammen med en person til, en såkalt medsøker. Dette vil øke dine sjanser for å få en søknad innvilget. Det er flere fordeler med en medlåner, men det er også noen ulemper. Det kan være greit å være klar over disse når du skal søke.

Fordeler med medsøker

Om din inntekt ikke er tilfredsstillende, med tanke på betalingsdyktighet, er det gunstig med en medsøker på forbrukslån. Dette gjelder spesielt om du har behov for å låne mye penger. Sjansene for å få lånet innvilget øker, og man får ofte bedre rentebetingelser. En medsøker kan være samboer, en god venn eller et familiemedlem. (Nb: Noen vil kreve at medsøker har samme adresse.) Den samlede inntekten til begge søkere avgjør rentene. En større inntekt vil gi bedre betingelser på rentene. Dette er fordi banken ser at det er mindre risikabelt å innfri forbrukslånet.

Ulemper med medsøker

Har man et forbrukslån sammen med en medlåner, er begge juridisk ansvarlig for tilbakebetalingen. Dette medfører en risiko for medsøker, som da vil bli ansvarlig for tilbakebetalingen, dersom du ikke betaler. En eventuell betalingsanmerkning på grunn av misligholdelse av lånet, vil også følge medsøker. Det er derfor viktig å være klar over dette på forhånd slik at du klarer å følge nedbetalingsplanen uten problemer. Det er også viktig at du kan stole på din medsøker, da dere begge er ansvarlig for lånet. Det viktigste er at begge parter er klar over hvilke betingelser som gjelder, og har kontroll på nedbetalingen. På denne måten er det ingen tvil om at det kan lønne seg med en medsøker.