Forbrukslån
Forbrukslån

Opptak av lån er noe enhver nordmann må en eller annen gang i løpet av livet. De aller fleste tar opp sitt første lån når man begynner å studere, studielån. Deretter er det ofte billån og huslån som er neste. En del tar også opp enkelte forbrukslån i tillegg. Klarer man ikke betjene disse ender man opp med å bli det som kalles lite kredittverdig.

Lite kredittverdig – hva vil det si?

Har man lån og ikke klarer betjene disse, kan man få vansker for lang tid fremover. Disse vanskene vil være at man vil komme dårlig ut på en kredittsjekk. Kredittsjekk foretas når man søker om forbrukslån, det være seg i bank eller andre steder. Det vil si at din personlige økonomi, og tidligere økonomiske historie, sjekkes før lånet innvilges. Har man tidligere hatt problemer vil det i noen tilfeller komme frem her. Da kan det være vanskelig å få lånet, da lånetilbydere blir usikre på om du vil klare å betjene et nytt lån.

Lav kredittverdighet og forbrukslån

Kredittsjekken tas før du eventuelt får innvilget lån. Kommer du skjevt ut på denne har du fortsatt muligheten til å kunne få lån. I slike tilfeller vil lån med sikkerhet være en mulighet, hvis du har noe å sette som sikkerhet for lånet. Vet du på forhånd at en kredittsjekk vil komme opp med noe negativt er forbrukslån uten kredittsjekk en annen mulighet. Et slikt lån er høyere risiko for lånetilbyderen, og har dermed høyere rente. Det man noen ganger heller da bør spørre seg selv er «Kan jeg betjene lånet?» Er du sikker på at du ikke vil ha problemer med å betale, så gå for lån. Er du usikker – kanskje best la være?