Forbrukslån
Forbrukslån

Reklame for forbrukslån inkluderer gjerne låneeksempel, som viser eksempler på hva forskjellige størrelsesordener av lån koster. Noen ganger finner man disse låneeksemplene i krigstyper, mens de andre ganger er gjemt i liten skrift på bunnen av siden. Disse eksemplene kan være en god indikator på hva et gjennomsnittlig lån hos banken koster. Hvis du kikker på sidene til de forskjellige bankene finner du mange låneeksempler. Det angis en bestemt lånesum, hvilken effektiv rente denne summen har, over en bestemt nedbetalingstid.

Hvordan lages eksemplene på forbrukslån?

Det vanligste faste eksemplet på forbrukslån er kr 65 000 som nedbetales over 5 år. Den effektive renten i eksemplene varier fra bank til bank. re:member lev oppgir en rente på 16,93%, mens Ikano Bank har en rente på 17,89%. Bankene er lovpålagt å vise til slike eksempel, for å gi kunden en formening om hav et lån vil kunne koste. Grunnen til at renteeksemplene er rimelig like er at de er resultatet av gjennomsnittet av alle bankens kunder innen kategorien forbrukslån.

Renten på det enkelte forbrukslån settes individuelt

Hvilken effektiv rente den enkelte kunden får på sitt forbrukslån, er ikke avhengig av eksempelrenten. Den enkeltes rente på forbrukslån, settes nemlig på grunnlag av den personlige kredittverdigheten. Kredittscoren er en oppsummering av den enkeltes kredittverdighet, og baserer seg på den enkeltes private økonomi, med faktorer som inntekt, gjeld, alder og andre omstendigheter. Den som er rikere, og har høy inntekt, kombinert med lite gjeld, kan med sikkerhet få et rimeligere forbrukslån, med en effektiv rente på under 10% men den som tjener litt over det vanlige minstekravet på kr 120 000, vil mest sannsynlig ligge over gjennomsnittsrenten.