Forbrukslån
Forbrukslån

Trenger man noen ekstra kroner er det ikke alltid man er så interessert i å stille noe i pant. Å da ha muligheten til å kunne få et lån uten sikkerhet vil da være en fin løsning. Dette kan man ved å søke om et forbrukslån. I tillegg til at dette er lån uten sikkerhet blander ikke banken seg inn i hva du vil bruke pengene til.

Lån uten sikkerhet

Det finnes altså lån både med og uten sikkerhet. Lån med sikkerhet er vanlig ved bolig – båt og billån. Andre typer lån kan kreve kausjonist eller pant, alt etter hva din bank krever. Forbrukslån kommer uten sikkerhet, og er en grei løsning når man ikke vil, eller har, noe å stille i sikkerhet. Denne typen lån er banken villige til å gi deg, men krever en noe høyere rente enn ved lån med sikkerhet. Dette da lån uten sikkerhet alltid vil være en risiko for banken. Den noe høyere renten skal da være en form for sikkerhet, slik at banken totalt sett ikke går med tap. Denne «regelen» følger alle lånetakerne, og dermed er det nesten som en felles dugnad å dekke opp eventuelle tap banken har.

Banker og forbrukslån

Rentenivået skal altså dekke opp eventuelle tap banken har, også ved utlån til andre enn deg. Hva ligger så renten på når en vil ha lån uten sikkerhet? Den kan variere fra bank til bank. Samtidig vil den endelige renten settes etter din individuelle økonomi. Ser man på bankenes renteeksempler vil man få en pekepinn om hvor renten kan havne, men dette er kun eksempler. Dermed kan for eksempel Nordax’s lånekalkulator vise et eksempel på 12,85% rente (lån kr 65 000 over 5 år). Renten du får til slutt kan være lavere eller høyere.