Forbrukslån
Forbrukslån

Et evig tilbakevendende spørsmål i forbindelse med lån og spesielt ved forbrukslån er hva som generelt kjennetegner et godt forbrukslån. Derfor settes det her opp flere kvalitetskriterier som vi har vurdert til å være de mest basale kriteriene for ”det gode forbrukslån”.

En respektabel rente

Renten på ditt forbrukslån er veldig viktig. Det er den som avgjør hvor mye du skal betale til utlåneren for å låne beløpet. Jo lavere rente, jo billigere lån. Derfor er det en god ide å ha som en tommelfingerregel å gå etter lån med så lav en rente som mulig, så du ikke kommer til å betale unødvendige høye renter. Vær dog oppmerksom på at renten ikke i seg selv er et utrykk for om det respektive lån er godt eller ei. Hvis forbrukslånet er belagt med mange andre ulemper, slik som gebyrer osv., så kompenserer dette ofte for den lave rente. Hold derfor et øye med helhetsinntrykket!

En så lang nedbetalingsperiode som mulig

Nedbetalingsperioden er den tidsperioden som du har til å betale tilbake lånet på. Grunnen til at det alltid er mest fordelaktig at et lån tilbyr så lang låneperiode finnes i, at det både tilgodeser dem som ønsker en kort nedbetalingsperiode og samtidig dem, som har bruk for en lengere nedbetalingstid. På den måten sikres den størst mulige fleksibiliteten for begges behov, uansett hva det måtte være i forbindelse med nedbetalingsperiode.

Rettferdige krav til aldersgrense og økonomisk status

Aldersgrensen forteller hvor gammel du skal være for å kunne søke om et gitt forbrukslån. Det er som utgangspunkt alltid en fordel at aldersgrensen er så lav som mulig, da lånet i så fall går ut til flere forbrukere og dermed gir større fleksibilitet. Med den økonomiske status mener vi den innkomst som du minimum skal ha i året for å kunne låne. Et rettferdig beløp i forhold til gjennomsnittslønnen er generelt det du skal gå etter. Kombinerer man en lav aldersgrense og en lav påkrevet innkomst pr. år, så har man ytterligere to kriterier for et godt forbrukslån.

Vi har her gitt et par viktige kriterier til et godt forbrukslån. Dog er det viktig å understreke at det finnes flere kriterier for ”det gode forbrukslån”, men man skal igjen huske at det handler om den enkeltes behov.