Forbrukslån
Forbrukslån

Et kredittopplysningsbyrå vil gi banken informasjon om din kredittvurdering, etter å ha motatt din søknad om forbrukslån. Resultatet vil fortelle om du er betalingsdyktig eller ei, og dersom det er negativt vil du enten få avslag eller en økning i rentesatsen. En poengskala fra 0-100 benyttes til kredittvurderingen. Ut i fra dette vil en få informasjon om risikoen for at du misligholder lånet er lav, middels eller høy. En høy poengsum er mest gunstig, da det betyr at du har en høy kredittverdighet, og gode muligheter for å få innvilget et forbrukslån. En person med lav kredittscore, mellom 10-20 poeng, får som regel avslag på alle typer lån.

Kredittopplysningsbyråer

Kredittopplysningsbyråene spiller en viktig rolle i avgjørelsen om du får forbrukslånet du har søkt om. De blir kontaktet av banker og finansieringsforetak, slik at de kan få mest mulig informasjon til kredittvurderingen. Det er mange kilder kredittopplysningsbyråene kan benytte, og opplysninger kan være tilgjengelige i hele tre år tilbake. Blant disse byråene finner vi Foretaksregistrene, Skattedirektoratet, Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Regnskapsregistrene, By og Sorenskrivere, Norsk Eiendomsinformasjon og Inkassoselskaper.

Kredittscore

Flere forhold avgjør hvilken poengscore du får i kredittvurderingen som gjøres ved forbrukslån. Alder er et av punktene, der yngre scorer lavere, da det er mindre informasjon på unge mennesker. Ellers er det avgjørende om du har betalingsanmerkninger, inkassokrav, ujevn inntekt, flyttet ofte, og dersom du er selvstendig næringsdrivende. Det som veier tyngst på den negative fronten, er betalingsanmerkninger, for eksempel inkassokrav som ikke er oppgjort. Poengsummen vil ikke endres før kravene er innfridd. En stabil inntekt er det viktigste i vurderingen av deg som betalingsdyktig. Dersom du også vet hva du vil tjene det kommende året, vil det si at du er en bedre betaler. En formue er også svært gunstig for kredittverdigheten din.