Forbrukslån
Forbrukslån

De forskjellige bankene og finansagentene som gir forbrukslån, har alle sine egne betingelser for hvem de syns kvalifiserer for å få lån, og til hvilke betingelser disse kvalifiserer til å få lån. Noen har som for eksempel en betingelse at søker må være eldre enn 23 år, mens andre tilbydere av forbrukslån, sier seg fornøyde med at søker er myndig. Det er vanlig å kreve en minsteinntekt, og nivået på denne varierer også. Hos noen trenger man en nettoinntekt på kr 120 000, mens andre krever at årsinntekten ligger på over kr 200 000.

Diverse regelmessigheter for forbrukslån

Det finnes diverse tommelfingerregler for hvordan krav og betingelser varierer i sammenheng med forskjellige faktorer. En av dem er at kravene er mindre strenge når man snakker om smålån. Hvis beløpet ligger under omtrent kr 50 000, er aldersgrensen for lånet gjerne lavere. Selskaper som OPP Finans og Santander tilbyr større forbrukslån, på summer opp mot kr 500 000. Her stilles det strengere krav til søker. Santander krever at søkeren må ha fylt 25 år. Ett unntak for høy aldersgrense finner man hos Norwegian, som godtar søkere som er kun 18 år gamle, selv om beløpet er på kr 500 000. Selvfølgelig er det ikke nok å kun være gammel nok.

Andre faktorer spiller inn

En kredittrating som blant annet ser på din inntekt, og på din gjeld, vil alltid være del av prosessen for å vurdere om du får lån. Vanligvis kreves det en minsteinntekt. Hos noen finansagenter ligger denne på 120 000, mens andre krever en minsteinntekt på hele kr 200 000. En helhetsvurdering av din personlige økonomi ligger vidre til grunn for om du får et forbrukslån, eller ikke.