Forbrukslån
Forbrukslån

Et depositum kan være vanskelig for enkelte å fremskaffe raskt. Det kan være en stor sum på for eksempel et boligkjøp eller depositum for leie av en leilighet. Forbrukslån kan være en løsning, men en skal være oppmerksom på hvilke kostnader dette fører med seg. I forkant av en slik løsning bør man være sikker på at disse ekstrakostnadene kar seg betale.

Dette er et depositum

Et depositum er en sum penger man betaler som en sikkerhet for noe. Dette fungerer på to forskjellige måter. Er depositumet for et kjøp, som for eksempel boligkjøp, trekkes depositumet fra på kjøpesummen. Betaler man depositum til for eksempel leie av en leilighet, da er depositumet en slags sikkerhet for eier. Beløpet betales tilbake i sin helhet, om leieboligen er uskadd ved leietidens slutt. Depositum som sikkerhet for leie skal utbetales med eventuelle påløpte renter. Begge disse to eksemplene kan kreve summer som er store. Derfor velger enkelte å ta opp forbrukslån til dette.

Valg av forbrukslån som depositum

Å ta opp et forbrukslån til å bruke som depositum bør vurderes nøye. Det kan bli mer kostbart enn en hadde tenkt. Derfor må du ta høyde for ekstra utgifter i perioden du betaler ned lånet. Velger du for eksempel å ta opp et lån fra yA Bank viser bankens renteeksempel at det kan fort koste deg en god del. Et lån på kr 65 000 vil ha en effektiv eksempelrente på 17,68% over 5 år. Eksempelet viser at du totalt betaler inn kr 95 413 i denne perioden. Det betyr kr 30 413 i renter og gebyrer i denne 5 års perioden. Kommer du godt ut på en kredittsjekk vil renten bli rimeligere. Du vil også spare en god del om du betaler ned raskere enn den fastsatte nedbetalingstiden. Velger du en slik løsning; betal ned så raskt som mulig. Det vil lønne seg.