Forbrukslån
Forbrukslån

Gjeld er som regel aldri gunstig. Skal man kvitte seg med gjeld, er det viktig å alltid prioritere den dyreste gjelda først. Det finnes unntak til denne ”regelen”, for eksempel dersom den dyreste gjelden er til Statens lånekasse eller lignende, der andre faktorer ved lånet spiller inn. Utenom unntakene, gjelder regelen. Den dyreste gjelda er som regel kredittgjeld. Dernest følger ofte smålån og forbrukslån, alt ettersom hvilke rentebetingelser man fikk da man tok opp lånet.

Forbrukslån med lavere renter enn kredittkort

Refinansiering er når man tar opp et nytt lån for å betale ned annen gjeld. Dette lønner seg dersom det nye lånet har lavere kostnader enn det som skal nedbetales. Har man boliglån, og får utvidet dette for å refinansiere med, vil boliglån som regel være den billigste løsningen for å refinansiere. For de som ikke kan stille med sikkerhet i egen bolig, kan forbrukslån brukes til å refinansiere med. Dette kan være spesielt gunstig dersom gjelda som refinansieres kommer fra gjeld på kredittkort. Renteforskjellene her er ofte betydelige. Mens forbrukslån kan ha renter helt nede i 7%, avhengig av din kredittverdighet, har kredittkort renter helt opp til over 30%.

Så mye kan du spare

Om du for eksempel har kr 100 000 i gjeld, med renter på 25%, betaler du kr 25 000 i året bare i rentekostnader, eller kr 2 083 per måned. Refinansierer du dette med et forbrukslån, med renter på 15%, er de tilsvarende rentekostnadene kr 15 000 per år og kr 1 250 per måned. Refinansiering lønner seg i svært mange tilfeller, og sparer folk for mye penger. For å finne rett lån til refinansiering, kan du søke til hver enkelt bank, eller bruke en erfaren finansagent.