Forbrukslån
Forbrukslån

Vil man ha et forbrukslån må man være kredittverdig. Det gjelder for så vidt alle typer lån, men kanskje spesielt viktig med en god kredittverdighet på et usikret lån. Det er en kredittsjekk som forteller om du er kredittverdig. Hva vil det si å være kredittverdig, og kan denne bedres?

Å være kredittverdig

Hva vil det egentlig si å være kredittverdig, og hvordan kan banken vite dette? Det er egentlig rimelig enkelt å finne ut av, via en kredittsjekk. Når du søker et forbrukslån sjekker banken de opplysningene du har oppgitt. Dette gjør de hos et kredittopplysningsbyrå, og det kalles en kredittsjekk. I retur fra denne kredittsjekken får banken et tall. Dette tallet forteller om din kredittverdighet (høyt tall – god kredittverdighet, lavt tall – lav kredittverdighet). Hvor du havner på denne skalaen forteller banken om sannsynligheten for at du er en god betaler eller ikke. Kommer du godt ut her vil du få en gunstig rente på lånet.

Å få bedre kredittverdighet

Vil du ha gode betingelser på et forbrukslån, må du altså komme godt ut med tanke på kredittverdigheten. Gjør du ikke det, pr i dag, kan du selv ordne at du får bedre kredittverdighet. Kredittscoren (tallet som forteller hvor kredittverdig du er) baseres på flere faktorer, som du til dels kan påvirke i forkant av en lånesøknad. Har du en pågående inkassosak, og dermed en betalingsanmerkning, må du få dette kravet løst. Det betyr rett og slett at du må betale kravet. Deretter må man forsøke å løse inn så mye man er i stand til av andre lån og kreditter. Spesielt de kredittene/lånene som er kostbare. Har du i tillegg også muligheten til å bedre årsinntekten din vil du, totalt sett, få bedre kredittverdighet.