Forbrukslån
Forbrukslån

Trodde du at det var de yngste i Norge som var mest ivrige med å ta opp forbrukslån? Da tok du grundig feil – statistikker viser at det er de som begynner å bli litt oppi årene som er mest aktive på den fronten. Aldersgruppen 40-49 utgjør nærmest en tredjedel av andelen forbrukslån i Norge, mens den yngre garde kun står for nærmere syv prosent!

Etablerte har flest lån

Statistikkens resultater er kanskje naturlige, ettersom det er mennesker i alderen 40-49 år som har best råd. De står nemlig for over 30% av alle forbrukslån i Norge, og aldersgruppen 50-59 år følger tett etter med i overkant av 25% av lånene. De som er mellom 30-39 år står for over 20% av lånene, mens den yngste aldersgruppen på 18-29 år kun står for 7% av norske forbrukslån.

Denne statistikken er med andre ord ikke særlig bekymrende, ettersom unge mennesker ser ut til å klare seg fint uten forbrukslån. Pensjonister er også ganske aktive, da norske borgere over 60 år står for i underkant av 20% av norske forbrukslån.

Betalingsevne og betalingsvilje

Det er ganske betryggende at statistikkens tale er slik den er, ettersom det ofte er mennesker over 30 år som har både best betalingsvilje og betalingsevne – det vil si at de både kan og ønsker å betale ned gjelden sin.