Forbrukslån
Forbrukslån

Ser man på bankers utlånsstatistikk ser man, at kreditter og forbrukslån er stadig økende i omfang. Dette gjelder både små og store summer. Det er kanskje flere som undres over om de kan få et forbrukslån, for hvem er det som kan få disse lånene?

Vilkår

I utgangspunktet kan alle over 18 år få et forbrukslån. Det, som kan gjøre at det ikke er slik i praksis, er bankenes vilkår for å søke. Disse vilkårene varierer fra bank til bank, men har noen fellestrekk. Fellestrekkene er aldersgrense nedad, krav til inntekt og ingen betalingsanmerkninger. Hva hver enkelt bank legger inn i dette vil være variasjonen. Tar man vilkårene for inntekt er det rimelige store variasjoner. Her kan man finne alt fra «har inntekt» og opptil krav om opp mot kr 200 000. Aldersgrensene variere fra 18 år og opp mot hele 25 år. Når det gjelder betalingsanmerkninger vil det være felles, for de fleste banker, at man ikke fr et usikret lån med en anmerkning.

Kan jeg få et forbrukslån?

Her vil selvsagt et generelt svar være ja, men deretter må en ta vilkårene i betraktning. Har du et ønske om å søke et forbrukslån skal du derfor sjekke bankene vilkår. Sammenlign de forskjellige bankene, og hva de stiller som krav. Samtidig skal du sjekke hvilke tilbud de kan gi på renter og gebyrer. Her er det renteeksempler du kan benytte som utgangspunkt. Har du en betalingsanmerkning kan du antakelig se langt etter et usikret forbrukslån. Derimot kan du vurdere å rydde opp i dette med et sikret forbrukslån, som du for eksempel kan få gjennom Tjenestetorget.