Forbrukslån
Forbrukslån

Når man vurderer forbrukslån kommer en ofte over eksempler hvor lånesum og nedbetalingstid er satt, og man syns det ser rimelig ut. En kortere nedbetalingstid vil alltid spare deg for penger. Så selv om låneeksemplene viser en nedbetalingsperiode, vurder denne tiden utfra egen økonomi i stedet for.

Lang nedbetalingstid betyr større renteutgifter

Renter er bankenes måte til inntjening på å låne deg penger. Når du får et lån er det samtidig satt en viss rentesats og antall år du har på å innfri lånet. Ofte er denne planen satt utfra dine ønsker i søknaden, og terminbeløpet vil være det minimumet du må betale for å klare å innfri lånet innen tiden. Har du et ønske om å betale inn minst mulig i renteutgifter må du se på nedbetalingstiden, og korte denne ned. Det er ikke selve nedbetalingstiden som vil spare deg for penger. Det som sparer deg penger er at tiden rentene løper blir kortere, da økte terminbeløp går direkte til å betale ned på lånesummen. Dermed en mindre sum å beregne renter utfra.

Øk termingebyret og spar penger

Selv om du har fått en nedbetalingsplan kan den endres. Du kan avtale med banken om høyere terminbeløp og en annen nedbetalingstid. Har du forbrukslån, for eksempel hos OPP Finans, er det mye penger å spare på å korte ned betalingstiden. Et lån på kr 70 000 hos denne banken over 5 år tilsier rundt kr 101 500 tilbakebetalt. Samme lån over 4 år gir en totalt tilbakebetaling på ca. kr 95 000, og over 3 år betaler du totalt ca. kr 88 750 tilbake. I tillegg kommer besparelse på termingebyrene som er på kr 50 pr termin. Regner du disse summene mot hverandre vil du fort se at her er det penger spart om nedbetalingstiden gjøres kortere. Ta lånet over 3 år i stedet for 5 år, og du sparer rundt kr 14 000. Har din privatøkonomi rom for en slik løsning; benytt den!