Forbrukslån
Forbrukslån

For å søke om forbrukslån stilles det krav om å oppgi en hel del viktige opplysninger. Dette gjelder slike ting som din brutto årsinntekt, samlede gjeld og eventuelle eiendeler. Enda disse lånene er usikrede, er det viktig for banken å danne seg et bilde av din betalingsevne og hvilken risiko den løper ved å låne deg penger. Spesielt to ting er viktige for banken da den vurderer søknaden din, og dette er hvor mye gjeld du sitter med samt hvilken inntekt du kan betjene den med. Dette kalles ofte for gjeldsgraden din og sammenligner inntekt med gjeld. Les en definisjon av gjeldsgrad hos Finansleksikon.

Gjeldsgrad brukes for å vurdere forbrukslånets risiko

Si at du ønsker å skaffe deg et forbrukslån på kr 100 000, og du har en brutto inntekt tilsvarende kr 300 000 hvert år. I tillegg sitter du med en samlet gjeld pålydende kr 500 000, og at dette stammer fra studielån og boliggjeld. Her vil du ha en gjeldsgrad som tilsvarer samlet gjeld/brutto årsinntekt. Dette blir en 60% gjeldsgrad og betyr at inntekten din kan dekke 60% av gjelden din. Kanskje banken har en egen bestemmelse som sier at du kun får innvilget fullt lån dersom gjeldsgraden overstiger 80%. I et slikt tilfelle vil du ikke kunne få hele lånet innvilget, men banken kan velge å senke summen. Vet du at Norge er et av verdens mest forgjeldede land?

Rentenivået brukes også til å justere

Det er også veldig vanlig at bankene velger å tilby en bedre rente til de med gode betalingsevner. For eksempel vil en høyere inntekt og lavere gjeldsgrad omtrent i alle tilfeller føre til bedre rentevilkår. Her kan for eksempel banken velge å gi deg en rente som er 2% høyere enn det du i utgangspunktet ønsket deg, og dette gjøres for å bøte på den risikoen banken mener den løper ved å låne ut penger til deg. Les her vår artikkel om hvordan banken fastsetter renten på forbrukslån.