Forbrukslån
Forbrukslån

Det er knappe 2 måneder til pret 2015 er over. Begynnelsen på 2016 innebærer blant annet skatteoppgjøret. Selvangivelsen er forhåndsutfylt (for de aller fleste), og du trenger kun sjekke at alt stemmer. Mange velger å ta tallene fra skatteetaten for gitt, men det kan oppstå feil. Derfor skal du alltid sjekke tallene selv. Blant annet for å se om gjeldsrenter for forbrukslån er med.

Skatteoppgjøret og forbrukslån

Alle har krav på å få fratrekk i skatten for betalte gjeldsrenter. Dette gjelder for alle lån, også eventuelle private lån. Har du forbrukslån skal også det gi fratrekk. Det man får fratrekk for er de rentene du betalte i 2015. Du får ikke hele beløpet i fratrekk, men en viss prosent. Det er mulig å trekke fra 27% på skatteoppgjøret for betalte renter. Det du skal være oppmerksom på er at det er flere ting som kan trekkes fra. Du har også krav på fratrekk for omkostningene ved å ta lån. Det er gebyrer som etableringsgebyr det da er snakk om. I tillegg må du ta med renters rente og eventuelle forsinkelsesrenter, som også gir fratrekk.

Sjekk av skatteoppgjør

Når du får tallene for skatteoppgjøret 2015 skal alle opplysninger være ført opp. Du skal også ha mottatt de samme tallene fra steder som bank, arbeidsgiver og andre. Dette gjelder også om du mottar en eller annen form for støtte fra NAV. Det er ditt ansvar å gå over å sjekke oppgjøret ditt. Du skal alltid sjekke at alle beløp er korrekte, og at eventuelle fradrag er tatt med. Finner du ut, at betalte gjeldsrenter på forbrukslånet ikke er tatt med, føres det på post nr. 3.3.1. Har du tilleggsopplysninger du mener skal frem benyttes post nr. 5.0.