Forbrukslån
Forbrukslån

En av Norges store banker gjennomførte på slutten av 2014 en intern nasjonal undersøkelse angående unge og forbrukslån. Det var resultatet av denne undersøkelsen som førte til at ønsket om et offentlig nasjonalt gjeldsregister kom. Datatilsynet gikk imot dette pga personvernlovgivningen i Norge.

Undersøkelsen

Undersøkelsen ble kun utført innenfor denne banken, men gir likevel et godt bilde av unge og forbrukslån. Tallene fra undersøkelsen viser at banken avslår 9 av 10 søknader om lån fra unge mellom 18 og 26 år. Dette da det er vanskelig for banken å vurdere deres kredittverdighet. Årsaken er at opplysningene de får opp er nærmere 2 år gamle, og dermed ikke gir et riktig bilde av dagens situasjon. Både gjeld og inntekt kan ha endret seg mye på den tiden. Banken hevder at det tas individuelle hensyn, og at avslag ikke er automatisk. Hadde et nasjonalt register vært tilgjengelig ville mer korrekte opplysninger vært tilgjengelig.

Offisielt gjeldsregister

I følge inkassobyråer er unge i dag flinkere til å betale regningene sine, men likevel er det rundt 26 000 unge som har betalingsanmerkning. Den totale gjelden er faktisk så mye som en milliard. Disse tallene samt at en del økonomiske opplysninger blir gamle førte til tankene om et gjeldsregister. Tanken var at dette kunne være med å hindre flere unge til å kunne ta forbrukslån, og dermed over tid unngå økonomiske problemer. Forslaget kom til regjeringsnivå, men Datatilsynets oppfatning angående personvernlover førte til at forslaget er lagt bort. Datatilsynet mener det vil være et inngrep på privatlivet for alle, med tanke på at all gjeld og økonomiske opplysninger da vil være tilgjengelige