Forbrukslån
Forbrukslån

Den nominelle og effektive renten beskriver to forskjellige aspekter av kostnadene på forbrukslån. Den nominelle renten refererer til den faktiske rentekostnaden og det man isolert sett betaler for å låne penger. Den effektive renten inkluderer denne summen, men legger også til de andre gebyrene som måtte forekomme, og gir derfor et mer oversiktlig bilde over kostnaden ved forbrukslånet. Inkludert i den effektive renten finner man for eksempel termingebyret, og dette er en lav månedlig sum som dekker administrasjonskostnadene.

Finn først den nominelle renten

Siden den nominelle renten kun tilsvarer den faktiske lånekostnaden er det lett å finne fram til tallet. Den nominelle renten er utelukkende det man betaler til banken i renter for et forbrukslån, og oppgis vanligvis i årlig kostnad. Et eksempel er den som låner 50.000 kroner til en nominell rente på 12%. Dette tilsvarer kr 6 000 i året, eller kr 500 per måned. Etter dette må man finne ut hvilke andre summer som må betales, og her kan man inkludere etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader.

Den effektive renten er summen av alle kostnader

Vi fortsetter med det samme eksempelet hvor man betaler kr 6 000 i året for å låne kr 50 000. Flere långivere vil ha en administrasjonsavgift per måned, samt et etableringsgebyr. For enkelhetens skyld vil vi si at disse to kostnadene utgjør kr 1 200 i året, og at dette tilsvarer kr 100 i merkostnad på måned. Legger du til dette på den nominelle renten får du en kostnad på 7 200 kroner i året, som utgjør en effektiv rente på 14,4 %. Med andre ord reflekterer den effektive renten alle kostnader forbundet med forbrukslån. Enda dette er en forenkling, er det lett å se at man alltid burde ha den effektive renten i bakhodet før man signerer lånepapirene.