Forbrukslån
Forbrukslån

Vi har alle perioder hvor det kan oppstå noen problemer med penger. Dette er for de fleste over en kortere tid, og lar seg løse rimelig enkelt. Forbrukslån har i denne sammenhengen vært nyttig for mange. Er man oppmerksom på at det vil komme noe høyere utgifter en periode fremover, har ikke det å ta lån vært noe problemer. Har en planlagt dårlig, ja da kommer problemene fort.

Første steg

I begrepet gjeldskrise, eller økonomiske problemer, ligger det at en har problemer av økonomisk art. Har man for eksempel forbrukslån som en ikke kan dekke opp, er problemene fort større enn hva en kunne tenke seg. Stikkordet her er inkasso – dyrt blir det fort! Er du i en slik situasjon er det din jobb å vise kreditorene dine at du har betalingsvilje. Ta kontakt med dem skriftlig og legg frem en plan for hvordan du kan løse situasjonen. Selv om denne planen viker fra den opprinnelige tilbakebetalingen vil de fleste låneinstanser være villig til å endre denne om uhellet er ute. Jobb sammen med, og ikke imot, utlånerne og krisen kan være avverget.

Ut av problemene med et budsjett

Har en havnet i økonomiske problemer, eller en gjeldskrise, er god planlegging og gjennomføring viktig. Det er også viktig å holde kreditorer informert om hva en planlegger. Budsjett er stikkordet her. Et godt budsjett, som viser alle utgifter og inntekter, må på plass. I budsjettet må også de forskjellige lånene komme godt frem, også forbrukslån og kredittkortgjeld. Å komme ut av dette krever at du jobber jevnt og trutt med å få ting på rett kjøl, og at du er disiplinert i bruk av penger. Det kan være fristende å skeie ut med nye innkjøp men det er absolutt ikke noe en bør gjøre. Bruk heller tiden godt og pengene fornuftig slik at du på sikt får en sunn økonomi.