Forbrukslån
Forbrukslån

Økonomien i Norge er god, samtidig er rentenivået lavt. Det fører flere og flere ut på lånemarkedet. Det lånes til boliger og bil, samtidig øker også kredittgjeld, som for eksempel forbrukslån. 22. april kunne Dagens Næringsliv fortelle, at Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015», viser bekymring over denne utviklingen.

Finansielt utsyn 2015 – hovedtrekk

Rapporten (som Dagens Næringsliv refererer til) viser at Finanstilsynet bekymrer seg over familieøkonomien til folk. Andelen gjeld er høyt i forhold til hvilken verdiskapning vi har i Norge. Den jevne husholdningens gjeld har økt betraktelig sammenlignet med inntekten. Samtidig har prisene på boliger steget mye. Årsaken til dette er enkelt sagt; etterspørselen i markedet. Faktorene for denne utviklingen er blant annet lav rente, lav skatt på bolig og lite arbeidsløshet. I tillegg har banker lempet noe på praksisen ved kreditter og forbrukslån, som Finanstilsynet påpekte i sin boliglånsundersøkelse i 2014. Utvikling ved bankenes utlånspraksis støttes også i utlånsundersøkelser fra Norges Bank.

Derfor er Finanstilsynet bekymret

Rentenivået kan se ut til å holde seg lavt fremover. Det kan friste til økt lånevirksomhet både i forhold til bolig og kreditter, som forbrukslån og kredittkort. Finanstilsynet mener dette er bekymringsfullt om boligprisene samtidig holder seg høyt. Dette da hver enkelt husholdnings gjeldsbelastning øker enda mer. Har folk mer penger tilgjengelig vil dette automatisk også øke etterspørsel etter varer og tjenester. I utgangpunktet kan kanskje dette høres positivt, men det er ikke en bærekraftig utvikling. Risikoen for økonomiske tilbakeslag og ustabilitet finansielt øker. Kanskje vil enkelte mene at dette er «å male fanden på flat mark» fra Finanstilsynet, men har du mye gjeld bør man kanskje legge seg dette på minnet?