Forbrukslån
Forbrukslån

Når du søker om forbrukslån, er du ikke bare ute etter å få tilsagn på lånet, men også å finne det forbrukslånet som har de beste betingelsene. Her kan du foreta flere grep selv, for å forbedre sjansene for å oppnå begge deler. Alle søknader om forbrukslån uten sikkerhet blir kredittvurdert, og din kredittscore bestemmer både om du får lån, og hvilke rentebetingelser du vil få.

Ved å søke sammen med en annen person, en såkalt medsøker eller medlåner, har du de beste mulighetene.

Fordeler og ulemper ved forbrukslån med medsøker

En medsøker blir juridisk ansvarlig på lik linje med deg, dersom dere tar opp et forbrukslån sammen. Det innebærer at banken da har bedre sikkerhet, enn om du søker alene. Fordelene med dette er at det kan gi utslag i bedre rentebetingelser, samt at dere har større sjanse for å få et forbrukslån innvilget. Ulempen inntreffer dersom dere ikke evner å betale tilbake lånet slik avtalt.

Har begge to benyttet seg av pengene, er jo dette for så vidt greit (begge får da en eventuell inkassosak på seg). Men, dersom du er den som benytter deg av lånet, og du søkte sammen med en medsøker for å forbedre sjansene for ”ja”, stiller det seg annerledes. Om du misligholder lånet, må nemlig den ”uskyldige” parten likevel stille opp. Dette gir grobunn for uenigheter som er helt unødvendige.

Viktig å holde forpliktelsene

Det er viktig å være klar over hva det juridiske ansvaret for en medsøker innebærer. For samboerpar er dette normalt helt ok, mens for to venner kan det stille seg annerledes. Å være medsøker for en venn i knipe er greit bare så lenge vennen holder sine forpliktelser overfor banken som utsteder forbrukslån.