Skal du søke om forbrukslån? Da må du forberede deg på at du kan få et avslag på lånesøknaden. Og skulle du få et nei fra forbrukslånsbanken, er du i så fall ikke den eneste. Norske banker mottok over 1,3 millioner forbrukslånssøknader i løpet av de tre siste månedene av 2017. Hele 1 million søknader ble avslått!

Det finnes et triks som øker sjansene for at banken sier ja til å låne deg penger. Trikset kan også gjøre lånet billigere, ettersom du kan få en lavere rente. Hva trikset er? Å være to om å søke om lånet.

Lån uten sikkerhet

Vanlige forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det innebærer at du slipper å pantsette eiendom eller eiendeler for å få dem. Det stilles heller ingen krav til at du må ha med deg en kausjonist. Dermed er det svært viktig for bankene at lånesøkerne har en god betalingsevne.

Derfor er mange forbrukslånsbanker mer imøtekommende når to personer går sammen om å sende en lånesøknad. For to inntekter er bedre enn én når regninger og låneavdrag skal betales.

Medlåntaker versus Kausjonist

Når du søker om et forbrukslån sammen med en annen person, omtales den du søker sammen med som en medlåntaker. Men er ikke dette i realiteten en kausjonist?

Nei, så enkelt er det ikke. For det er forskjeller. Ikke minst på når den andre partens ansvar for lånet begynner å gjelde.

  • En kausjonist har et subsidiært ansvar for lånet.
  • En medlåntaker har et solidarisk ansvar for lånet.

Dette må vi forklare litt bedre. Kausjonistens ansvar for et lån, som altså omtales som subsidiært, begynner først å gjelde hvis og når den som er ansvarlig for lånet har misligholdt det. En medlåntaker, som har et solidarisk ansvar, deler ansvaret for lånet med hovedlåntaker fra dag én.

Billigere lån

Forbrukslånsbankene vurderer hver enkelt lånesøknad individuelt. Dermed kan du få en helt annen rente enn andre, for eksempel. Det er betalingsevnen og kredittverdigheten din som avgjør hva slags rente du kan få. Jo større risiko banken mener det er å låne ut penger til deg, desto høyere må du regne med at renten blir.

En medlåntaker vil som regel redusere bankens utlånsrisiko. Dermed kan den også gi deg en lavere rente enn hvis du hadde søkt om lånet på egenhånd.

Krav til medlåntaker

De fleste forbrukslånsbankene i Norge aksepterer at du søker om et lån sammen med en annen person. Det stilles få eller ingen krav til hvem denne personen er. Det kan være en samboer, noen i familien din eller en god venn.

Men bankene har andre krav til medlåntakeren. Kravene varierer fra den ene banken til den andre. Her er allikevel noen gjengangere:

  • Medlåntakeren må være norsk statsborger og over en viss alder.
  • Han eller hun må ha en fast inntekt.
  • Vedkommende kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Stort ansvar

En medlåntaker kan være gull verdt for alle som skal søke om et forbrukslån. For det er flere fordeler:

  1. Sjansen øker for at du får lån.
  2. Lånet kan bli billigere fordi bankens risiko reduseres.

Bare husk at medlåntakeren har et like stort ansvar for å betale på lånet som det du selv har. Og dette må du fortelle til den du tenker å søke sammen med. For han eller hun må skrive under på at vedkommende er villig til å ta dette ansvaret.