Forbrukslån
Forbrukslån

Det hender at enkelte er skeptiske til låneagenter for forbrukslån. Det trenger en absolutt ikke være, da de er underlagt samme regelverk som alle andre finansinstitusjoner – nemlig gjennom Finansavtaleloven. Denne loven regulerer rettigheter og plikter for agentene også. Å kunne hele loven er for de fleste unødvendig, men enkelte ting er greit å vite.

En låneagent

Å søke lån gjennom en låneagent er egentlig å søke forbrukslån hos flere banker. Du sender inn en søknad, og låneagenten sender den videre til alle banker de samarbeider med. Denne tjenesten skal ifølge lovverket være gratis for deg, og det er banken som skal betale låneagenten. Låneagenten er ansvarlig for at all informasjon og reklame inneholder korrekte opplysninger, samt opplyse kunder om deres egen kompetanse. I tillegg skal oppdaterte opplysninger hele tiden være til stede for hvilke banker de samarbeider med. Det er også låneagentens oppgave å se til at en del av bankens plikter overholdes.

Litt mer om låneagentens plikter

Når en søker etter en god låneagent leser en som regel det en finner av informasjon om denne, innen en sender inn søknaden om forbrukslån. Hva agenten er pliktig til å opplyse om er regulert av Finansavtaleloven. Dette gjelder både renteeksempler, i reklame og andre opplysninger. Skulle det skje at du har tatt et lån men at banken misligholder avtalen er dette bankens ansvar, ikke låneagentens. Låneagenten har ansvaret å opprettholde pliktene frem til du har signert en låneavtale, men deretter er dette den enkeltes bank sitt ansvar. Vær også klar over at selv om en låneagent oppgir en eksempelrente, slik de er lovpålagt, betyr ikke det at du er 100% garantert den rentesatsen. Rentebetingelsene du får avhenger av din kredittscore, basert på bankens kredittvurdering når du søker. God score betyr gode rentebetingelser.