Forbrukslån
Forbrukslån

Utlånsmarkedet er i stadig oppsving, og enkelte selskaper blir større og større. Dette kan de bli på grunn av at de kjøper opp andre selskaper innen samme bransje. I Norge kan vi finne selskaper som har skiftet eiere, men navn og drift er som tidligere.

Danske L’EASY

Her i Norge har Thorn vært en stor og kjent aktør på markedet i mange år. De driver med utleie av hvite – og brunevarer, TV og annet. I tillegg kan de tilby forbrukslån. I dag eies Thorn faktisk av danske L’EASY, men driftes som tidligere under navnet Thorn. Sammenligner man tilbud på lån fra begge disse har man kanskje allerede oppdaget at det er samme selskap begge to. Det tilbys nøyaktig samme lån hos begge, men under de respektive navnene. Lån opptil kr 50 000 over 5 år, og med en gjennomsnittlig rente på 15,13%. Sjekker en andre ting ser en fort at også disse betingelsene er like.

Nytt tilbud – Klikklån

Da både L’EASY og Thorn er individuelle selskaper, til tross for samme eier, har de gått sammen om et nytt produkt. Nå kan du gjennom disse også få forbrukslån opptil kr 40 000, gjennom det de kaller Klikklån. Dette er et relativt godt produkt med en lav rente i forhold til mange andre aktører. Tar du opp maksimal lånesum over 5 år vil en gjennomsnittsrente ligge på 16,37%. Dette er kun en eksempelrente, og hvilken rentesats du vil få vet du først når du får tilbudet fra Klikklån. Din rente settes utfra hvordan kredittsjekken på deg kommer ut.