Forbrukslån
Forbrukslån

Når du tar opp forbrukslån er det flere ting som spiller inn i bankens vurdering av søknaden din. For det første vil den ta en titt på inntekten din, og som regel må du ha en brutto inntekt som overstiger kr 150 000 per år for å få forbrukslånet innvilget, og dette er uavhengig av hvor mye penger du ønsker å låne. Inntekten er viktig fordi de sier mye om hvorvidt du vil klare å betjene gjelden din på en god og punktlig måte. Videre vil inntekt kunne danne et godt grunnlag for beregning av rentenivået og hvor mye du kan få låne.

Eksempel på vurdering av forbrukslån

Si at du ønsker å ta opp et forbrukslån på kr 150 000, med en effektiv rente på 12%. Du har en årlig brutto inntekt på kr 300 000, og en netto rentebærende gjeld på kr 1 500 000. Her vil gjeldsgraden din tilsvare 1:5, og det betyr at du har fem ganger så mye rentebærende gjeld som brutto inntekt. Typisk vil banken ha en policy som sier noe om hvilken gjeldsgrad man må ha for å kunne dra nytte av full lånesum. Dersom kravet er 1:4, vil du kunne få lånesummen nedjustert med 20%, som i dette tilfellet vil bety at du kun kan låne kr 120 000.

Andre viktige forhold

Det er viktig å huske på at alle banker vurderer en søknad om forbrukslån individuelt, og at kravene til gjeldsgrad, sikkerhet og egenkapital individuelt. Som regel har bankene to måter å kunne tilpasse lånet ditt til hva de mener er riktig nivå. Dette er enten gjennom en ny rentesetting, eller gjennom endrede lånesummer. I det tidligere eksempelet kunne banken også valgt å innvilge full lånesum, men i bytte mot en 2% økning i den effektive renten. Dette ville ha hatt en annerledes effekt.