Annonse

Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet “anbefalteforbrukslån.no” (heretter referert til som “Anbefalte forbrukslån”“vi”“oss”“våre” eller “anbefalteforbrukslån.no’s”), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk Anbefalte forbrukslån” hvis du ikke aksepterer reglene. “Vi” kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker Anbefalte forbrukslån“. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker Anbefalte forbrukslån“.

Anbefalte forbrukslån” innsamler data om kredittkort og forbrukslån. I tillegg kan du søke om kredittkort eller forbrukslån, dette gjøres ved at du viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via  “anbefalteforbrukslån.no”Anbefalte forbrukslån” gjør det på denne måten enklere å se flere lånemuligheter, og enklere å finne frem til lånesøknadene hos utlåner. Det er dermed ikke Anbefalte forbrukslån” som låner ut penger.

All informasjon på sidene på Anbefalte forbrukslån“ har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som “vi” kan. Til tross for disse fakta kanAnbefalte forbrukslån“ ikke garantere for innholdets nøyaktighet. Anbefalte forbrukslån“ avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

“Våre” tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som “vi” kan, men kan noen ganger oppstår feil. Anbefalte forbrukslån” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av “våre” tjenester.

All personlig informasjon som gis til Anbefalte forbrukslån” er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan Anbefalte forbrukslån” ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. Anbefalte forbrukslån” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.