Forbrukslån
Forbrukslån

Oftere enn man tror kan det oppstå situasjoner hvor man mottar feilaktige regninger. Enten det skjer med overlegg eller feil, kan selskapene kreve deg for feilaktige summer, og ofte mer enn du skylder. Ofte kan det være små beløp det dreier seg om, og du må sørge for å ta hånd om disse sakene slik at du slipper å få en betalingsanmerkning. Disse vil sperre deg fra å ta opp slike ting som forbrukslån, stifte abonnementer samt skaffe andre typer kreditt. Tar du grep tidlig har du mulighet til å legge prosessen på is mens du får ekstra tid til å samle nødvendig dokumentasjon. Her finnes andre tips om hvordan man kan unngå inkasso.

Send kravet til

Det du må gjøre er å skrive et brev hvor du i detalj beskriver akkurat hvorfor du mener kravet er feil og burde forkastes. Du kan også motsette deg summen i kravet dersom du mener denne er feil. Når du motsetter deg kravet mister inkassoselskapet retten til å kreve deg for ytterlige gebyr, og kravet blir automatisk omgjort til en tvist der du stiller med gode rettigheter. Her vil plikten ligge på inkassoselskapets skuldre for å kunne bevise at du skylder de penger. De må vise til en avtale eller transaksjon som beviser at du må betale pengene, og dersom du har mottatt regning for noe du aldri kjøpte eller samtykket til, er det ganske trygt at du slipper betale. På denne måten kan du fortsette å søke om forbrukslån og andre typer kreditt. Hvilken informasjon kreves ved søknad om forbrukslån?

Ta vare på dokumentasjon

Det er viktig at du lagrer all den dokumentasjonen du har mottatt eller sendt i din korrespondanse med inkassoselskapet. Ofte holder det å forklare situasjonen for at misforståelsen skal kunne oppklares. Skulle tvisten derimot være umulig å løse er det viktig at du har dokumentasjon tilgjengelig som beviser at du har forsøkt å løse problemet samt vært i kontakt med inkassobyrået. Ingen betalingsanmerkning kan registreres i ditt navn for tvisten er behandlet og derfor står du fritt til å søke forbrukslån.