Forbrukslån
Forbrukslån

Rentenivået i Norge har en lang periode nå vært lavt og stabilt. Denne situasjonen gjør at flere tar opp forbrukslån, boliglån og andre typer kreditt. Finanstilsynet rapport «Finansielt utsyn 2015» viser bekymring for familiers økonomiske fremtid, om denne utviklingen ikke stopper opp.

Rapportens hovedtrekk

Finanstilsynet er Norges «økonomi-politi», og holder nøye oversikt over økonomisk utvikling for både landet og husholdninger. Nå har de kommet med rapporten «Finansielt utsyn 2015», og det er grunn til bekymring ifølge denne. Det lave rentenivået har ført til økt gjeld hos den jevne husholdning, det være seg bolig -, bil – og forbrukslån. Gjelden har økt betraktelig i forhold til veksten inntektsmessig. Lavt rentenivå har også ført til økte boligpriser, som ikke ser ut il å falle med det første. Den økte gjelden kommer også av at banker har lempet noe på utlånspraksisen sin, og det er dermed enklere for de fleste å stifte mer gjeld.

Dette bekymrer

Skal man oppsummere Finanstilsynets bekymring enkelt, kan man nesten si at det lave rentenivået er den største bekymringen. Det er ikke på grunn av renten alene, men hva det kan føre til over tid. Lave renter kan friste til at mange kaster seg på lånebølgen, og holder boligprisene samme nivå som nå, ender mange med en høy totalgjeld. Et økt forbruk fører også over tid til økt etterspørsel av varer og tjenester. I følge direktøren i Finanstilsynet er ikke dette en utvikling som er bærekraftig over tid. Han sier også at mange kan etter hvert regne med en ustabil økonomisk situasjon. Er du av de som nå sitter og bekymrer deg over din egen økonomi i fremtiden? Da er kanskje en gjennomgang av gjeld og inntekt på sin plass. Lar du deg lokke til å ta opp et forbrukslån uten å klare betale det tilbake? – ja, da er du kanskje en av de Finanstilsynet bekymrer seg for.