Forbrukslån
Forbrukslån

Det er viktig å være kredittverdig når man søker på forbrukslån, og der finnes noen enkle grep som kan tas for å forbedre kredittverdigheten, høyne kredittscoren, og slik senke renten, og få bedre lånebetingelser. Kredittscoren er et tall mellom 0 og 100. Dette tallet er et resultat av en meget stor formel som banken setter opp. Denne formelen kalles en kredittvurdering. Her vurderes det over 100 forskjellige faktorer som skal hjelpe banken med å vurdere risikoen ved å gi deg et lån.

Mange forskjellige faktorer avgjør prisen på forbrukslån

Denne kredittvurderingen består til dels av faktorer som ikke er direkte knyttet til din økonomi. Her vurderes søkerens andre personlige attributter. Er søker gift? Har søkeren flyttet ofte? Hvor gammel er søker? –Er eksempler på spørsmål som stilles, slik at banken kan putte søkeren inn i en statistisk kategori. Her vurderes så søkeren opp mot alle andre som er i liknende situasjoner, og om hvor ofte disse pleier å gjøre opp for sitt forbrukslån.

God økonomisk vandel gir billigere forbrukslån

Den mer økonomiske vurderingen av søkeren er noe som man kan gjøre noe med, slik at man får en høyere kredittscore. Det gir god uttelling hvis man kan vise at man er en god betaler, som alltid gjør opp for seg. Derfor er det viktig å betale alle regninger før man søker. Enda viktigere er det å kvitte seg med åpne inkassosaker. Andre faktorer også er viktige er årsinntekten. Har du inntekt på utleie er dette for eksempel noe du må huske å oppgi. Andre faktorer som lønn er også viktige, men slike er det vanskeligere å kjappt gjøre noe med.