Forbrukslån
Forbrukslån

Å lete etter det beste forbrukslånet vil si blant annet å sammenligne utgiftene som følger med lånet. Det er ikke bare disse som vil være viktige ved betingelsene for et lån, men dette er den viktigste faktoren. Alle banker opererer med regneeksempler for forbrukslån de tilbyr.

Regneeksempler

Har du noen gang lett etter et forbrukslån har du også lagt merke til, at bankene gir deg eksempler på hva et lån vil koste deg. Her viser de et visst beløp i lån, som du nedbetaler over en bestemt tid. Regneeksemplet viser hva lånet koster deg totalt over denne tiden. Du har nok sett eksemplene; lånebeløp kr 65 000, effektiv rente xx% betalt over 5 år. Dette er eksempler som bankene er pålagt av banklovgivningen å gi deg. Eksemplene kan hjelpe deg å få et bilde av hva et lån hos bankene faktisk kan komme til å koste deg. Dessverre er ikke disse den fulle og hele sannhet når det gjelder usikrede lån.

Bakdelen med å stole blindt på eksemplene

La oss si, at for eksempel Santander Consumer Bank, tilbyr deg et forbrukslån på kr 65 000. Regneeksemplet til banken viser at lånet skal betales ned over 5 år, og du får en effektiv rente på 16,70%. Det vil i utgangspunktet si at du skal betale tilbake kr 93 972. I utgangspunktet er ikke dette usant, men dessverre er ikke dette renten du er garantert. Denne eksempelrenten viser en gjennomsnittlig effektiv rente. Det vil si at største delen av lånertakerne ligger på denne rentesatsen. Den reelle effektive renten vil du få etter en kredittsjekk, når du søker et lån. Dermed kan hver enkelt få både lavere og høyere rentesats.