Forbrukslån
Forbrukslån

Det er enkelt å ta opp et forbrukslån, og de fleste banker tilbyr kundene sine dette. Dagens lovgivning gir bankene klare retningslinjer for utlån, og hvilke krav banken bør sette til låntakeren. Banker som driver seriøst følger dette opp. Det gjelder blant annet krav om inntekt.

Bankene setter betingelser

Å låne ut usikrede forbrukslån til kunder innehar en viss risiko for bankene. Dermed er lån hvor du ikke må stille noe i pant, for lånebelåpet, også noe dyrere enn usikrede lån totalt. Rentene er høyere enn på lån hvor du for eksempel stiller med kausjonist. Det er lånetakeren som har ansvaret for å gi informasjonen bankene trenger for å vurdere søknaden din. I tillegg kredittsjekker banken deg. Du bør ha en inntekt som er stabil, og som gjør deg i stand til å betjene det lånet du søker om. Bankene er gjennom finanslovgivningen pålagt å fraråde lån om de mener du ikke kan betjene lånet.

Forbrukslån og krav til inntekt

Du bør ha gått grundig gjennom privatøkonomien din før du søker om forbrukslån. Årsinntekten bør ligge på et nivå som kan gjøre deg i stand til å betale avdragene på lånet. De aller fleste bankene har krav om en viss årsinntekt for å få lån. Kravene vil variere på lik linje med andre betingelser for lån, men en viss likhet vil man finne. Generelt vil kravet til årsinntekt ligge rundt kr 100 000 til kr 200 000. Tenk også over at det ikke anbefales å ta opp lån høyere enn tre ganger årsinntekt. Følger man denne regelen vil de fleste kunne betjene et lån om en har et ryddig personlig budsjett.