Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukerne har sterke rettigheter i Norge ved kjøp. Disse rettighetene er nedfelt i Angrerettloven og gjelder for alt fra huskjøp til forbrukslån. Loven skal sikre at du ikke betaler for en vare om du ikke er fornøyd, eller om en ombestemmer seg. Loven opererer med faste oppsett og frister for deg som forbruker.

Angrerett ved forbrukslån

De fleste har som regel tenkt gjennom det meste når en tar opp forbrukslån, men det hender at en ombestemmer seg. Det kan skyldes at en ikke trenger lånet likevel, eller at en ser at en ikke kan betjene det som en hadde tenkt. Lån har også en angrefrist og gjelder alle lån uansett bank. Muligens blir ikke denne angrefristen mye benyttet, men er behovet der er også regelverket der. Angrerettloven gir retningslinjer for tidsfrister for å angre. I tillegg sier loven at banken kan belaste lånetaker med en kompensasjon til banken, om kunden angrer.

Regelverket i grove linjer

Alle som har takket ja til et lån kan benytte Angrerettloven. Gjør man dette er det viktig at lovverket benyttes riktig, og at retningslinjene følges. Etter at forbrukslånet er innvilget har man 14 dagers angrefrist. Innen denne fristen skal banken ha melding om at du ikke ønsker lånet. Dette anbefales at en gjør ved en skriftlig henvendelse. Samtidig må hele lånet tilbakebetales, i sin helhet, innen 30 dager. Banken kan pålegge deg å betale kompensasjon i tillegg til å sende hele lånet i retur. I tillegg må en oftest betale påløpt nominell rente for de dagene du har hatt lånet før du sender det tilbake.