Forbrukslån
Forbrukslån

Finansselskapet OPP Finans har en av de aller laveste nominelle rentene blant tilbydere av forbrukslån i Norge. I skrivende stund varierer denne renten mellom 7,5 og 18%, hvor sluttsummen avhenger av hvor solid privatøkonomien din er. Selskapet eies av Gjensidige Bank, og har blitt et vanlig syn blant de som tilbyr slike lån i Norge. Den første grunnen til at du burde velge å skaffe forbrukslån fra selskapet er den høye lånesummen du kan få. Som et av de få selskapene i landet gir de deg mulighet til å låne hele kr 500 000.

Forbrukslån med gode vilkår

Foruten den høye lånesummen er det flere gode grunner til å velge forbrukslån fra OPP Finans. Den neste grunnen er det lave rentenivået, hvor selskapet opererer med et lovpålagt eksempel som viser en gjennomsnittlig effektiv rente på 16.7%. Dette er et godt vilkår. Den tredje grunnen er det lave etableringsgebyret hvor du kun betaler kr 175 + 1 prosent av lånesummen. For eksempel, hvis du låner kr 20 000, vil du betale kr 175 + 200 =375. Dette er en lav sum sammenlignet med mange andre selskaper som operer med forbrukslån. Den fjerde fordelen er at du kan velge nedbetalingstid på hele 15 år, og dette gir deg god mulighet til å håndtere lånet ditt.

Hva vil et typisk lån koste?=

Det er veldig vanskelig å vite hva du vil måtte betale for forbrukslånet, og dette skyldes at rentenivået ditt settes individuelt. Har du en solid inntekt, med jevn strøm av innbetalinger fra arbeidsgiver vil OPP Finans se at du har god betalingsevne. Dermed vil prisen også settes ned og det blir billigere for deg å låne. Dette reflekterer den vanlige praksisen innen utlån av penger, hvor de med god kredittverdighet betaler lavere renter sammenlignet med andre.